versuris.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

that's what you do - menudo

Te rog, așteaptă...

i want you
i need you
i love you, girl
with all my heart
i want you
i need you
i love you, girl
i love you
but you don’t want me
you don’t need me
you don’t love me
you don’t please me
you don’t care for me and walk away
that’s what you do

- versuri menudo

versuri aleatorii