versuris.com

versuri jeg spytter p㥠deg - fester

Te rog, așteaptă...

kjenner du at er sin?
foler du det intense hatet?
har du lyst a skjende liv ?
jeg sytter pa deg, og ditt brennende lik!!
de kom med vinden
og budskapet var dod
de slo inn dorene i mitt hjem, min festning, mitt domene
de skjendet mine kjare, og brat-t garden ned til grunn
a tro pa den falske sonnen
var slett intet valg
a svike mine guder
var slett intet valg
for det er jeg fredlos, og har mistet alt
men jeg er ikke sjel los..
jeg frykter ingen !!
jeg spytter pa deg, og dit brennende lik
i hvetekrist’s navn er det som var alt, ingenting..
hva er igjen, annet enn det entense onske om
a hevne meg?
jeg brenner ditt falske gudetsed
for meg er hvitekrist dod!!!
kjenn ragnarok winne lenker rundt dine evige pinsler
mitt kriger hjerte er sterkt, som min kjaerlighet til mine kjare
jeg spytter pa deg og ditt brennende lik!!
krig!!!!!
hill odin!!
kom valhall!!
krig!!!!!
trodde du det var bare a berove meg alt ?
valse inn i vart rike i falskhetens navn ?
jeg spytter pa deres brente kropper, og det
knuste symbolet pa sonmens svik
(english translation)
do you feel your anger ?
do you feel the intense hatred ?
do you wanna desecrate life ?
i spit on you, and your burning corpse!
they came with the wind, and the message was death
they slammed the doors in my home, my fortress, my domain
violated my loved ones, and burned our houses down..
to believe in the false son
was simply no choise
to betray my gods
was simple no choise
i am an outlaw because of this, and i have lost everything
but i am not soulless..
i fear noone!
i spit on you, and your burning corpse
what was everything is nothing, in the name of the false son
wha is left but the intense desire to avenge me ?
i burn down your sacred house of false worshipping !
to me the son of the false one is dead !
feel ragnarok twist it’s chains around your eternal torment!
i spit on you, and your burning corpse
war!!!!
hill walhalla!
war!!!!
hill odin !!!
did you think it was as simple as to deprive me of everything ?
roll in our kingdom under a false flag ?
i spit on their burning corpses, and the chrushed symbol of the betrayal
of the son

- versuri fester

versuri aleatorii