versuris.com

versuri 02:00am - שתיים בלילה - adi ulmansky - עדי אולמנסקי

Te rog, așteaptă...

עוד שאכטה אחת אחרונה
צריך כבר ללכת לישון
בורחת אל תוך השמיכה
מכל השלדים בארון

כותבת את מה שבלב
ואתה לא יודע
מרגיש לי כמו פצצה לבטן
ואף אחד לא שומע

איך אמרת ש
איך הבטחת ש
ועכשיו איפה איפה כל זה?

מילים הן רק מילים ולא חוזה
אבל מה יהיה
תגיד לי מה יהיה

הלוואי ותיתן לי סימן
אנלא יודעת לאן
שיחות איתך מגיל קטן
פחדתי שיש בי פגם
לב שהפך לפחם
מלא בשדים במקום דם

אלוהים שלי
רציתי שתדע

- versuri adi ulmansky עדי אולמנסקי

versuri aleatorii